ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИSky Silver полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

Sky Silver се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получил изричното писмено съгласие на Потребителя.

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.